Hakkımızda

Hakkımızda

Kurumumuzda A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde eğitimi verilen genel İngilizce eğitimimiz C1 ve C2 seviyelerini kapsamamaktadır. Ticari bir bakış açısına sahip olmayan bir eğitim kurumu olarak bu seviyeler yerine IELTS ve TOEFL sınavlarına yönelmenin daha verimli olacağı kanaatindeyiz. Genel İngilizce alanındaki çalışmalarımız diğer kurslarda uygulanan kur sistemine benzemiyor.  Öğrenci şayet ciddiyetle yapılan kur bitirme sınavında başarılı olmazsa, ticari bakımdan kurum için avantajlı olacak şekilde üst kura geçirilmez. Aynı kuru istemese bile kesinlikle tekrar almak durumundadır. Genel İngilizce derslerimizi doğrudan ana dili İngilizce olan ve yabancı dil öğretim teknikleri bakımından son derece donanımlı öğretmenlerimiz sürdürmektedir.

Bugüne kadar size hep yabancı dilin imkânsız olduğu öğretildi. Aslında kolay olduğunu görmek istiyorsanız, bekliyoruz.

 

Misyonumuz

2005 yılından beri eğitim hayatına devam eden Anka Dil Kariyer Merkezi, yılların getirmiş olduğu tecrübe ve eğitim anlayışıyla gerek öğrencilerinin elde etmiş olduğu sınav sonuçları bakımından, gerekse de genel İngilizce alanında öğrencilerini ulaştırmış olduğu yabancı dil seviyesi bakımından rakiplerinden farklı olduğunu göstermiştir.  

Kurumumuzda uygulanan yegâne anlayış ezbersiz – doğal dil eğitimidir.

  • Bir yabancı dili iyi konuşabilmek için çok konuşmak gerekir.
  • Bir yabancı dilde iyi yazılar yazabilmek için çok yazmak gerekir.
  • Bir yabancı dildeki metinleri iyi okuyabilmek için çok okumak gerekir.
  • Bir yabancı dildeki konuşmaları iyi anlayabilmek için de çok dinlemek gerekir.

Rakamlar Yalan Söylemez

Geçmişten gelen tecrübe ve birikimleri siz öğrencilerimizle paylaşıyoruz.

90%Başarı
300+Öğrenci
30+Personel
100%Destek

Anka Dil Kariye Merkezi

YDS, YÖKDİL VE YDT sınavları için yaptığımız eğitim sistemi Türkiye’de hemen hemen başka hiçbir kurumda kullanılmamaktadır. Söz konusu sınavlar %90 oranında “Reading Comprehension” yani; okuduğunu anlama ağırlıklı olduğundan, 5 aylık eğitimimizin büyük bir bölümünü interaktif bir şekilde okuma becerisini geliştirmeye ayırıyoruz. Bu eğitim süresince de gerekli kelime ve dil bilgisi (grammar) eğitimini de içten içe ve sık tekrarlarla metin içinde analizlerle gayet kalıcı bir şekilde veriyoruz. Biliyoruz, ilk bakışta kafanıza yatmayacak fakat biz işte tam da bu yöntemle öğrencilerimizin üstün başarısını sağlayabildik. Söz konusu sınavlarda kursumuza gelerek başarılı olmuş bir öğrenci yabancı gazeteleri, makaleleri ve bilimsel yayınları rahatlıkla okuyabilecek bir kabiliyet kazanır. Ayrıca, kazanmış olduğu alt yapı sayesinde bir öğrenci yalnızca 2 aylık bir ek dil eğitimiyle çok iyi konuşma yetisine de ulaşabilecektir.

Tecrübe
0
Destek
0
Başarı
0
Azim
0